Nevezési feltételek

A versenyre nevezhettek minden olyan tevékenységgel, megoldással, melyet 2020. január 1. és 2022. júniusa közötti időszakban, Magyarországon valósított meg a pályázó vállalat.

A pályázatra bármely Magyarországon bejegyzett cég pályázhat, akinek fontos, hogy képviselje magát a témában. Aki ténylegesen tett már valamit annak érdekében, hogy a különböző kisebbségek komfortosan érezzék magukat az adott szervezetben. Akinek nem csak elméletben, de tettek szintjén is fontos kifejezni a sokszínűség értékét. Aki abban hisz, hogy a nyitott gondolkozásmód visz előre egy szervezetet.

A tettek lehetnek átfogó nemzetközi D&I programok helyi megvalósításai, lehetnek saját kezdeményezések, lehet egy-egy konkrét megmozdulás, kiállás valami mellett/ellen, de lehet akár egy vita precedens értékű rendezése is. Nem a méret lényeg, hanem a hatás és a kiállás egy érték mellett.
 

Nevezés és leadási paraméterek

A pályázathoz csatolandó anyagok feltölthetőek az online nevezés során:

• Filmes anyagok (filmek és case study-k): mp4 formátum, kizárólag HD vagy full HD felbontásban. Az esettanulmányi videók hossza nem haladhatja meg a 3 percet!

• Esettanulmányok: pdf

• Képes anyagok: jpg, png vagy pdf formátumban, 300 dpi felbontásban

• Prezentációk: ppt, keynote, pdf formátumban. Terjedelem: maximum 10 slide!

• Weboldalak/ intranet/ közösségi médiás oldalak: a pályázati anyagban tüntessétek fel a weboldal pontos elérhetőségét (URL), zárt oldalak esetén biztosítsanak hozzáférését a zsűrinek

• Mobilalkalmazások: az alkalmazás elérhetőségét fel kell tüntetni a pályázati anyagon, ha szükséges, promóciós kódot kérünk, hogy minden tartalomhoz hozzáférhessen a zsűri! A már nem futó alkalmazások esetén az alkalmazás tesztváltozatát kérjük benyújtani!

• Egyéb: pl. statisztika vagy bármely egyéb anyag, amely bizonyítja a pályázat hitelességét és eredményességét.

• Nyomtatott anyagok: Elektronikus formában feltölthető a pályázathoz tartozó tárhelyre, vagy nyomtatott formában beküldhető egy példány a Kiadóba (cím: PPH Media, 1037 Budapest, Montevideo u. 3/b).

Nevezési díjak, határidők

Normál nevezési határidő: 2022. augusztus 26.

Normál nevezési díj: A nevezések díja a nevező cég 2021. évi árbevételének mértékétől függően nevezésenként:

•    0-0,5 Mrd árbevétel között és non-profit szervezetek: 59 000 Forint + Áfa

•    0,5-1 Mrd árbevétel között: 99 000 Forint + Áfa

•    1-3 Mrd árbevétel között: 135 000 Forint + Áfa

•    3 Mrd feletti árbevétel: 165 000 Forint + Áfa

Végső nevezési határidő: 2022.  szeptember 2.

A normál határidő utáni nevezési díjak a következőképp változnak nevezésenként:

•     0-0,5 Mrd árbevétel között és non-profit szervezetek: 69 000 Forint + Áfa

•     0,5-1 Mrd árbevétel között: 114 000 Forint + Áfa

•     1-3 Mrd árbevétel között: 150 000 Forint + Áfa

•     3 Mrd feletti árbevétel: 180 000 Forint + Áfa

Nevező adatai

Nevezés adatai

Mennyi volt a pályázó 2021.évi árbevétele? (Mrd = Milliárd)
(Maximum 600 karakter!)
(Maximum 600 karakter!)
(Maximum 600 karakter!)
(Maximum 600 karakter!)
(Maximum 600 karakter!)
(Maximum 600 karakter!)
(Maximum 600 karakter!)

Nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy pályázat elküldése automatikusan fizetési kötelezettséget von maga után.
A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet az Open Minded Companies Award 2022 versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a PPH archívumában marad.

A beadott pályaműre minden további jogot mint szerző fenntartok.

A jelentkezéssel (szerződés) Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá, hogy számára a Vállalkozó hírleveleket küldjön. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja.